هندسه 1 فصل 4 کره

حجم فایل : 480.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 8
بنام خدا هندسه 1
فصل 4(کره) کره :
مجموعه نقاطی از فضا که از یک نقطه ی ثابت به نام مرکز به یک فاصله باشند.
فاصله ثابت را شعاع کره می نامیم.
حجم کره: حجم کره ای به شعاع برابر است با
مساحت کره: مساحت کره ای به شعاع برابر است با کره محاط درمکعب: بزرگترین کره ای داخل یک مکعب قرار می گیرد در این حالت یال مکعب محیط دو برابر شعاع کره برابر است.
مکعب مستطیل محاط در کره: بزرگترین مکعب مستطیلی که داخل کره قرار میگرد در این حالت قطر کره با قطر مکعب مستطیل برابر است پس اگر یال های مکعب مستطیل باشند استوانه محاط در کره: بزرگترین استوانه ای که درون یک قرار می گیرد اگر شعاع کره و شعاع استوانه و ارتفاع
استوانه باشد آن گاه مثال:
حجم کره ای با شعاع 5 و با حجم مخروطی به شعاع قاعده 20 برابر است طول ارتفاع مخروط را به دست آورید. حجم کره حجم مخروط مثال:
مساحت کل نیم کره ای می باشد اندازه شعاع و حجم نیم کرده را به دست آورید. نیم کره کره قاعده پایان...